ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej uczestniczy w projekcie „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”.

W naszej szkole w przedsięwzięciu wzięły udział klasy 2TR i  3gTE/TL pod opieką pani Joanny Michalskiej, która jako jego szkolny koordynator, otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: gry planszowe „Przedsiębiorczość na planszy”, 4 konspekty lekcji z zakresu działalności gospodarczej oraz przewodnik metodyczny dla nauczyciela.

Gra jest przeznaczona do edukacji przedsiębiorczej młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ma w sposób przyjazny i ciekawy zapoznać młodzież z tematyką zarządzania własnym biznesem. Uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców produkujących i sprzedających sprzęt sportowy. Jako właściciele firm muszą podejmować decyzję dotyczące produkowanego asortymentu, zadbać o zakup odpowiednich zasobów do produkcji, inwestować w rozwój firmy i zatrudniać właściwych specjalistów.

Czytaj więcej...

Z okazji przypadającej 24 września 2021 r. rocznicy 200-lecia urodzin C. K. Norwida oraz ogłoszenia tego roku przez Sejm Rokiem Cypriana Kamila Norwida, nauczyciele na lekcjach języka polskiego przybliżyli uczniom naszej szkoły sylwetkę i twórczość poety.

Dlaczego warto poznawać przeszłość? Jaki los spotyka wielkich ludzi niedocenianych za życia? – to pytania, na które młodzież szukała odpowiedzi analizując wiersz „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…”. Konteksty historyczne, kulturowe i biograficzne pojawiły się w interpretacji „Mojej piosnki (II)”. Uczniowie dyskutowali na temat obrazu ojczyzny w wierszu Norwida i tej, w której żyją dzisiaj. Utwór romantycznego wieszcza stał się przyczynkiem do rozmowy o różnych formach współczesnego patriotyzmu. Z kolei miłośnicy historii Romea i Julii opisanej w dramacie W. Szekspira, poznali wiersz „W Weronie”, w którym Norwid zmetaforyzował wizerunek natury i zestawił jej reakcję z zachowaniem ludzi na śmierć młodych kochanków. Kto patrzy przez „szkiełko i oko”, a kto jest poruszony i opłakuje ich odejście? Dyskusję młodzieży zainspirowała kolejna aluzja literacka obecna w utworze, czyli nawiązanie do ballady „Romantyczność” A. Mickiewicza.

Gazetka okolicznościowa prezentująca postać C. K. Norwida oraz kącik czytelniczy z wyborem utworów poety dostępnych w bibliotece szkolnej dopełniły obchody Roku Norwida w naszej szkole.

  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116

Simple Image Gallery Extended

W ubiegły czwartek (30. września) klasa II LO wraz z wychowawcą, nauczycielem języka polskiego – p. Anną Korszlą-Mazurek, miała przyjemność uczestniczyć w cyklicznym wydarzeniu kulturalnym Lublina – VI Festiwalu Reportażu, który odbywał się – jak co roku – w siedzibie Radia Lublin. Uczniowie klasy dziennikarskiej mieli możliwość wysłuchania historii doświadczonych reporterów, którzy dzielili się z młodzieżą swoimi obserwacjami i refleksjami. Opowiadali o warsztacie dziennikarskim, technikach tworzenia dobrego reportażu i sposobach na zaintrygowanie czytelników tematem. Wśród osobistości, które młodzież miała okazję poznać znalazły się znani i lubiani autorzy reportażów: Dorota Braunstch, Tomasz Grzywaczewski i Katarzyna Kobylarczyk. Imprezę poprowadziła dziennikarka Radia Lublin, która w swojej karierze miała okazję nagrywać audycje z udziałem: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk – p. Agata Koss-Dybała. To właśnie ona, rozpoczynając spotkanie, wypowiedziała słowa odnoszące się do reportażu, które szczególnie utkwiły nam w pamięci: Niektórzy twórcy nie uznają tego gatunku. Nazywają reportaż „bękartem publicystki”, ale przecież mieszańce są najpiękniejsze. Spotkanie z zacnym gronem wspaniałych publicystów pozwoliło uczniom poszerzyć swoją wiedzę o gatunku, jakim jest reportaż, ale również – co cenniejsze – pogłębić swoją wrażliwość na słowo i obraz…

Czytaj więcej...

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z sercem” uczniowie klas II TL, II LO, 3 LO i 3g TE/TL uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez nauczyciela-bibliotekarza panią Emilię Salak. W trakcie tych spotkań uczniowie głośno czytali fragment książki Wojciecha Grajkowskiego „Krew”, co przyczyniało się do owocnej dyskusji na temat serca - zarówno jako ważnego narządu w organizmie człowieka, jak i szeroko rozpowszechnionego symbolu w kulturze. Uczestnicy zajęć usłyszeli przy tym o potrzebie czynienia dobra i konieczności rozwijania wrażliwości na cierpienie innych, chociażby poprzez ideę honorowego dawstwa krwi. Ponadto w rozmowach padło kilka zdań na temat zdrowego stylu życia, czyli racjonalnego odżywiania się, uprawiania sportu, umiejętności dobrego wypoczynku jako form profilaktyki chorób układu krwionośnego.

Klasą IV TE/TOR wraz z wychowawcą panią Joanna Kowalczyk również aktywnie włączyła się w akcję w ramach godziny wychowawczej. Podczas zajęć tych poza głośnym odczytaniem wspomnianego już wyżej dedykowanego akcji fragmentu tekstu z tematycznej książki klasa wzięła udział w literackim quizie „serce nie sługa” oraz przypomniała sobie frazeologizmy z sercem związane.

Czytaj więcej...

W dniu 29 września 2021r. w ramach wychowania patriotycznego klasa 3LO wybrała się na cmentarz parafialny przy kościele św. Barbary w Łęcznej. W ramach wyjścia młodzież odwiedziła grób nieznanego żołnierza, grób powstańców styczniowych oraz grób żołnierzy wyklętych.

Licealiści oddali wyrazy szacunku spoczywającym w mogiłach żołnierzom, zapalili znicze, a przy okazji poznali kilka faktów historycznych na ich temat, o ich zaangażowaniu w walkę o wolność i o czasach w jakich przyszło im żyć.

  • image11
  • image4
  • image6
  • image8

Simple Image Gallery Extended

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

 

O szczegółach udziału naszego Technikum w projekcie przeczytasz tutaj:

http://www.kkjagiellonczyk.pl/Dokumenty/Projekt_unijny/Wiedza_edukacja_rozwoj/Artyku%C5%82%20informacyjny.pdf

Tegoroczne Narodowe Czytanie, polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie (również w środkach masowego przekazu), odbyło się w sobotę 4 września.
Podczas tegorocznej odsłony wydarzenia cała Polska czytała dzieło Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.

Jagiellończyk również przyłączył się do tej czytelniczej inicjatywy. W poniedziałek (07.09) uczniowie przedstawili inscenizację wybranych fragmentów tragifarsy, doskonale odzwierciedlając „duszę” utworu oraz jego bohaterów. Występy aktorów uświetniały mieszczańskie kostiumy z początku XX wieku i odpowiednia charakteryzacja. Aby ukazać ponadczasowość dzieła Zapolskiej uczniowie przełożyli styl pisarki na język współczesnej młodzieży. Potwierdzili tym samym, że problemy nakreślone w utworze dotyczą również dzisiejszego pokolenia, a pojęcie „dulszczyzna” – będące synonimem obłudy i hipokryzji – weszło na trwałe do naszego języka i … sposobu bycia.

Czytaj więcej...

Otwieram posiedzenie szkockiego Sądu Najwyższego. Rozpoznana zostanie sprawa Makbeta oskarżonego o wielokrotne zabójstwo. Jako oskarżyciel publiczny stawił się prokurator: pani mecenas Patrycja P. Jako obrońcy stawiły się panie: mecenas Maja K. i Agata P. wraz z oskarżonym, Makbetem. Proszę strony o przedstawienie swoich stanowisk.

Tak, w ubiegły wtorek, rozpoczęła się lekcja języka polskiego w klasie II LO. W ramach zajęć uczniowie dokonali sądu nad Makbetem – bohaterem dramatu Williama Szekspira. Jak przystało na członków palestry, uczniowie wykazali się nie tylko znajomością czynu oskarżonego (czytaj: treści lektury), ale cytowali też odpowiednie do wykroczenia Makbeta paragrafy Kodeksu Prawa Karnego. Wygłoszono też mowy końcowe oraz ostateczny wyrok. W trakcie procesu padło szereg pytań mających na celu ustalenie okoliczności zbrodni i ich motywacji:
- Dlaczego oskarżony potraktował przepowiednie w sposób dosłowny?

Czytaj więcej...

5 września w Puchaczowie odbyło się doroczne święto plonów - Dożynki Powiatu Łęczyńskiego. Mogliście spotkać się z Nami w strefie przeznaczonej dla dzieci.

Na naszym szkolnym stoisku nie brakowało atrakcji! Obdarowywaliśmy własnoręcznie uwitymi wiankami oraz ukręconymi z balonów zwierzątkami, kwiatami i mieczami. Zainteresowani mieli okazję podglądać pokazy ratownictwa medycznego. Ponadto mieliśmy dla Was quizy i zabawy emotikonami.

Cieszymy się z tego wspólnie spędzonego czasu!

Czytaj więcej...

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej