Dziennik

 

POWER plus

erasmus

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Fundusze Europejskie                                                             Fundusz spoleczny

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie dla nowego projektu praktyk zawodowych „Staże zagraniczne w UE - lepszy start w przyszłość”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.
Uczniowie kierunków: Technik ekonomista, Technik informatyk, Technik organizacji reklamy oraz Technik budownictwa odbędą dwutygodniowe praktyki w Grecji. Jest to kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu możemy podnosić kwalifikacje naszych uczniów, zapewniając im lepszy start w przyszłość.

2 września 2019 r. Dyrekcja, grono nauczycieli oraz uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przy ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej wraz z gościem panią Wiolettą Wachewicz – Sekretarzem Powiatu Łęczyńskiego wspólnie zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020.
- Nie mogę złożyć Wam lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów. – podkreślała w swoim przemówieniu pani Dorota Makara – Dyrektor Szkoły.

Ponieważ dla szerokiego grona zebranych uczniów jest to początek nowego etapu edukacji w kolejnej szkole i w nowym środowisku, dlatego pani Dyrektor szczególnie witała ich mówiąc: Dla Was dopiero, co zaczyna się szkolna przygoda. W murach tego budynku, czeka Was mnóstwo dobrych rzeczy: wiadomości, doświadczeń, wydarzeń, emocji. I ludzi, którzy mają na celu wasze szczęście „i dzisiaj i jutro”. Pragniemy abyście czuli się tutaj, od teraz już także w waszej szkole, tak jak w drugim, trochę większym, domu.

Uroczystości wewnątrzszkolne poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Barbary w Łęcznej.

Wyniki matur są dostępne od 4 lipca w godzinach 10.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły.

 

 

„Jak nie czytam, jak czytam” to hasło akcji społecznej promującej czytelnictwo wśród młodych mieszkańców naszego kraju. Akcja w założeniu jest odpowiedzią na wyniki badań ogłoszone przez BN, ponieważ w Polsce 63% jej mieszkańców nie czyta w ogóle. Organizatorzy i pomysłodawcy ogólnopolskiej akcji założyli, że jednego dnia o wyznaczonej godzinie przede wszystkim uczniowie różnych szkół podejmą się próby publicznego zbiorowego czytania.

W całej Polsce 7 czerwca o godzinie 10 młodzi ludzie zjednoczyli się pod wspólnym hasłem: "Jak nie czytam, jak czytam". Grupa uczniów z klas I TOR, I TE i II TOR, z inicjatywy swojego szkolnego bibliotekarza – pani Emilii Salak i za namową polonisty pani Joanny Kowalczyk, wzieła udział w akcji i pokazała, że młodzież czyta, a kontakt z książką i kulturą piśmienniczą ją uczy, cieszy, bawi, a nie odstrasza.

Czytaj więcej...

19 czerwca 2019 r. społeczność szkolna ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej świętowała zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Pani Dyrektor - Dorota Makara, po przywitaniu wszystkich zebranych, pochwaliła całoroczną sumienną i systematyczną pracę uczniów oraz nauczycieli "Jagiellończyka" oraz jej efekty w postaci satysfakcjonujących wyników nauczania i osiągniętych różnorodnych sukcesów. Korzystając ze sposobności podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły – w tym nauczycielom oraz rodzicom uczniów.

Szczególne wyrazy uznania pani Dyrektor skierowała do pani Haliny Czapli, która przed przejściem na zasłużoną emeryturę żegnał się z rolą nauczyciela.

Czytaj więcej...

W dniu 7 czerwca 2019 r. w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbył się szkolny konkurs Języka Angielskiego „Champion of English”, którego ideą było wyłonienie Mistrza Języka Angielskiego spośród uczniów tej szkoły. Do współzawodnictwa przystąpiło 35 uczniów z klas I, II oraz III, którzy wykazali się ogromną wiedzą i motywacją do nauki języka angielskiego. Test składał się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru na poziomie B2, który jest odpowiednikiem Matury Rozszerzonej zdanej na 100%.

Czytaj więcej...

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej