POWER plus

erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

 

Technik informatyk K
Technik ekonomista K
Technik architektury
Technik Budownictwa K
Technik organizacji reklamy K
Technik logistyk K
rachunkowosci3
Fryzjer K

Monter zabudowy i robót wykończeniowych K

 

LO1 2
klasa dziennikarska
LO3 2
   

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań, spowodowanych zakażeniami wirusem Sars-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantom
i pracownikom
od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania
Sekretariat Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
będzie czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 - 13:00

 

Zgoda uczniów, rodziców/opiekunów na utworzenie i obsługę
przez Zespół Szkół im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
konta G Suite dla Szkół i Uczelni 

Naucznie zdalne

 

Zgoda rodzia

Zgoda ucznia

 

Szanowni Państwo!

            Ze względu na konieczność wprowadzenia nauczania zdalnego od 25 marca 2020 roku, w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej informuję, iż szkoła korzysta z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. Prosimy Państwa o zgodę na utworzenie konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem.

           G Suite dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę
w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Zawiera on m.in. usługi tj.: gmail, kalendarz, Classroom i dysk zewnętrzny. Uczniowie naszej szkoły będą korzystać ze swoich kont w najbliższym czasie do wykonywania zadań, przesyłania ich nauczycielom, komunikowania się z nauczycielami oraz nauki umiejętności informatycznych potrzebnych do funkcjonowania w świecie XXI wieku.

            Warunkiem utworzenia konta, jest zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu
i poinformowanie drogą mailową wychowawców o Państwa decyzji do 26 marca 2020 roku do godz. 13.00.

            Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka.

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni

Za pomocą kont G Suite dla Szkół i Uczelni uczniowie mogą korzystać z następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):

 • Gmail (w tym Inbox by Gmail)
 • Kalendarz
 • Classroom
 • Kontakty
 • Dysk
 • Dokumenty
 • Formularze
 • Grupy dyskusyjne
 • Keep
 • Arkusze
 • Witryny
 • Prezentacje
 • Talk/Hangouts
 • Vault 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o zapoznawanie się z komunikatami Lubelskiego Kuratora Oświaty. Będę systematycznie umieszczała informacje, z którymi proszę zapoznawać się na bieżąco.

Jednocześnie informuję, że psycholog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli na Facebooku. Można się z nim kontaktować również drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Życzę spokoju i pozostaję do dyspozycji Państwa.
Magdalena Dyndur

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół województwa lubelskiego!
Od kilku dni realizujemy swoje zawodowe obowiązki w nowej, trudnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. To sytuacja, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Towarzyszą nam różne emocje, niejednokrotnie będące efektem osobistych doświadczeń. W tej sytuacji są też nasi uczniowie. Wielu z nich jej nie rozumie, informacje czerpie z doniesień medialnych, które mają różny wydźwięk. Fakty mieszają się z opiniami i często mogą budzić lęk i niepewność. Przeżywane przez nich emocje zależą od wielu czynników. Wśród nich ważne miejsce odgrywa wiek, sytuacja rodzinna, kontakty z rówieśnikami i indywidualne cechy osobowości.

Wielu Rodziców i Opiekunów naszych uczniów w ramach wykonywanej pracy jest zaangażowanych w walkę z wirusem COVID-19. W związku z tym mają ograniczony czas dla swoich dzieci. Dlatego doceniając Państwa zaangażowanie w zdalne formy pracy z uczniami w zakresie dydaktyki, gorąco proszę Państwa o wnikliwą analizę sytuacji Waszych uczniów i udzielanie im adekwatnego wsparcia poprzez te formy kontaktu, które obecnie są możliwe. Nie bagatelizujmy oznak zniechęcenia, wyczuwanego napięcia, smutku czy wycofania. W tym trudnym, pełnym obaw czasie podejmijmy zadania wspomagające uczniów, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym zakresie możliwa jest także specjalistyczna pomoc pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Obecna sytuacja stawia nowe wyzwania przed wszystkimi pracownikami systemu oświaty. Zachęcam Państwa do współpracy, korzystania ze wsparcia doradców metodycznych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji na stronie internetowej naszego urzędu.

W Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Delegaturach wprowadzone zostały bezpieczne zasady funkcjonowania urzędu (dostępne na stronie internetowej) tak, aby zapewnić realizację przypisanych nam zadań. Wizytatorzy są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół. W pełnej dyspozycji jest kierownictwo kuratorium.
Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i empatyczni.

Bardzo Proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie listu Nauczycielom i Wychowawcom.

Życząc Państwu zdrowia łączę wyrazy szacunku.

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Szanowni Uczniowie, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że praktyki zawodowe nie będą realizowane w wyznaczonym czasie i zostają przeniesione na inny termin.

Nowy harmonogram praktyk zostanie ustalony niebawem.

Proszę przekazać tę informację pracodawcom, u których miały się te praktyki odbywać.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w nawiązaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie wyjaśniam, że podjęta decyzja ma na celu zniwelowanie możliwości ewentualnego zarażenia uczniów i pracowników szkół. Apeluję, aby nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych dni wolnych. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły powinna zostać wykorzystana do powtórzenia i utrwalenia wiadomości przez uczniów.

Zobowiązuję Państwa do podjęcia kroków w celu organizacji nauczania na odległość, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, poczta elektroniczna). Proszę, aby nauczyciele wspierając uczniów w nauce, opracowali i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.

Wkrótce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie, uruchomiona zostanie również zakładka z e-materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z których będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele. Państwa dyrektorów zobowiązuję do monitorowania i nadzorowania realizacji powyższych działań przez nauczycieli. Jednocześnie zwracam uwagę, że materiały dydaktyczne przygotowane dla uczniów powinny obejmować wyłącznie zrealizowane dotychczas treści. Ta forma utrwalenia wiadomości nie powinna podlegać ocenianiu.

Zachęcam Państwa do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej urzędu (www.kuratorium.lublin.pl).

Czytaj więcej...

Szanowni Uczniowie, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że nauczyciele przedmiotów na bieżąco będą przygotowywać zestawy materiału do pracy w domu.

Materiały te będą publikowane w specjalnie utworzonych grupach w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty internetowej. Prosimy o zapoznawanie się z ich treścią i w miarę możliwości samodzielne ich wykonywanie. W razie problemów nauczyciele są do Waszej dyspozycji.

Zachęcamy do samodzielnej nauki i uzupełniania wiedzy, ale jednocześnie sugerujemy ograniczenie kontaktów bezpośrednich, unikanie dużych skupisk ludzi i dbanie o zasady higieny.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej