Technik informatyk K
Technik ekonomista K
Technik architektury
Technik Budownictwa K
Technik organizacji reklamy K
Technik logistyk K
Liceum K
Fryzjer K
Monter zabudowy i robót wykończeniowych K

13 listopada 2017r. nasi uczniowie z klas II LO i I TI wzięli udział w 42 Olimpiadzie Języka Angielskiego zorganizowanej przez Wyższą Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
Celem Olimpiady jest aktywizacja uczniów, by zdobywając wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.
Uczestnicy mierzyli się z testem leksykalno-gramatycznym sprawdzającym znajomość języka pod względem poprawności formalnej.

Czytaj więcej...

- Jak opisać obraz? Na co zwrócić uwagę? Co sprawia, że kompozycja jest statyczna albo dynamiczna, wertykalna albo horyzontalna? Co buduje głębię obrazu?

To pytania, na które szukali odpowiedzi uczniowie klasy IV TOR i IV TI, którzy w środę, 8 listopada 2017 r., wraz z polonistką, panią Joanną Kowalczyk, wybrali się do Muzeum Lubelskiego. Pod fachowym okiem historyka sztuki wspólnie zanalizowali „Ucztę u Heroda” Petera Rubensa i kopię „Portretu Stefana Batorego” Marcina Kobera. Następnie z dużym zainteresowaniem obejrzeli wystawę „Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny”, na której zaprezentowano grafikę i ceramikę hiszpańskiego artysty. – To była nietypowa lekcja języka polskiego, ale bardzo ciekawa – zgodnie stwierdzili. – Wykorzystamy te wskazówki w przygotowaniu wypowiedzi argumentacyjnej na egzaminie dojrzałości z języka polskiego.

Czytaj więcej...

"Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku" - to nazwa projektu mającego na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego, dostosowującego kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy. 9 listopada 2017 r. Starosta Roman Cholewa, Wicestarosta Dariusz Kowalski oraz Skarbnik Powiatu Patrycja Miazio podpisali umowę na dofinansowanie realizacji tego projektu w technikach i zasadniczej szkole zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Czytaj więcej...

W dniu 7 listopada 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz listów gratulacyjnych wojewody lubelskiego dla rodziców.

Podczas tej uroczystości wzięło udział 237 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

W tym roku stypendystkami ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej zostały Justyna Głąb z klasy IIb LO im. Jana Zamoyskiego oraz Aleksandra Bielińska z klasy IV technikum organizacji reklamy.

Czytaj więcej...

Już po raz trzeci czwórka uczniów z "Jagiellończyka" uczestniczyła w Festiwalu Aktywności Młodych. W tegorocznej odsłonie imprezy, która miała miejsce w dniu 24 października, wzięli udział: Weronika Stadnik (z klasy I LO), Justyna Głąb (z klasy IIB LO), Dawid Spaczyński (z klasy II TI) Barbara Wojciechowska (z klasy IV TOR) wraz z opiekunem panią Anetą Śliwą.

Czytaj więcej...

Poczynając od piątkowego wieczoru 13 października przez całą noc, aż do wczesnych sobotnich godzin porannych grupa chętnych uczniów z ZS im. Króla K. Jagiellończyka pod opieką nauczycieli spędziła w szkole. Nikt w tym czasie nie miał zamiaru spać, bo w programie „Nocy w szkole” było wiele atrakcji.
Wydarzenie inaugurowała dyskoteka integracyjna dedykowana przede wszystkim, ale nie wyłącznie, uczniom klas pierwszych. Każdy chętny miał możliwość spędzać czas w kąciku gier i zabaw planszowych. Dla fanów kina przewidziany był seans wybranych filmów.
Organizacji całego przedsięwzięcia podjął się Samorząd Uczniowski wraz ze swym opiekunem panią Anetą Śliwą.

O tym, że „Ferdydurke” nie jest dziełem łatwym do odczytania i wystawienia na scenie, przekonało się 47 uczniów naszej szkoły, którzy we wtorek, 17 października 2017 r., obejrzeli adaptację sceniczną powieści Witolda Gombrowicza. Tegoroczni i przyszłoroczni maturzyści mieli okazję poznać trudny dla młodego odbiorcy metaforyczny świat awangardowej lektury.

Czytaj więcej...

Tradycją ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej stały się uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas których nie tylko składane są życzenia i podziękowania nauczycielom, ale też w tym czasie ma miejsce uroczyste ślubowanie i symboliczne włączanie nowych uczniów do grona społeczności szkolnej. Tegoroczne takie podwójne święto nauczyciele uczniowie Jagiellończyka obchodzili w piątek 13 października.

Czytaj więcej...

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej