PRACOWNICY ADMINISTRACJI

 

Główny księgowy

Justyna Łukaszczuk

tel. 81 531 54 59

 

Referent ds. księgowych

Beata Jońska

tel. 81 531 54 63

 

 Kierownik gospodarczy

Dorota Oleszek

tel. 81 531 54 61

 

Sekretarz szkoły

Monika Zabaryło

tel. 81 531 54 64

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Chachuła Ewa
 Dudek Maria
 Harytanowicz Jolanta
 Jędruszak Jolanta
 Paluch Katarzyna
 Agnieszka Sas
 Waldemar Socha


 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej