PRACOWNICY ADMINISTRACJI

 

Główny księgowy

Justyna Łukaszczuk

tel. 81 531 54 59

 

Referent ds. księgowych

Beata Jońska

tel. 81 531 54 63

 

 Kierownik gospodarczy

Magdalena Żmuda

tel. 81 531 54 61

 

Sekretarz szkoły

Monika Zabaryło

tel. 81 531 54 64

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 
Chachuła Ewa
Harytanowicz Jolanta
Matuszak Katarzyna
Paluch Katarzyna
Gregorowicz Kamil
Sikora Czesław 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej