KONSULTACJE NAUCZYCIELI / ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 


7.09.2023 r.- zebranie organizacyjne

27.10.2023 r.  - Zebranie i konsultacje


1.12. 2023 r. – Zebranie z rodzicami klas maturalnych - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz ocenie z zachowania


04.01. 2024 r.  – Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz ocenie z zachowania

 

05.04. 2024 r.  – Zebranie i konsultacje wszystkich klas - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach maturalnych


04.06.2024 r.  – Zebranie z rodzicami wszystkich klas - informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku oraz ocenie z zachowania

 

Godziny dostępności dostępne są tutaj

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej