KONSULTACJE NAUCZYCIELI / ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 


29.10.2021 r.  - Zebranie i konsultacje


3.11. 2021 r. – Zebranie z rodzicami klas IV - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz ocenie z zachowania


05.01. 2022 r.  – Zebranie z rodzicami klas III - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz ocenie z zachowania

 

12.04. 2022 r.  – Zebranie i konsultacje wszysktich klas


02.06.2022 r. (piątek) – Zebranie z rodzicami wszystkich klas - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz ocenie z zachowania

 

Zebrania odbywają się w godzinach od 17.00 do 17.30

Konsultacje odbywają sie w godzinach od 17.30 - 18.30

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej