TOR opis

 

 Technik organizacji reklamy to zawód szeroko profilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji 

i firm oraz projektowaniu graficznym.

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza
o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka.

Przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

 • marketing w działalności reklamowej
 • sprzedaż w reklamie
 • działalność gospodarcza w reklamie
 • język obcy w działalności reklamowej
 • elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
 • organizacja i techniki reklamy

w kształceniu praktycznym:

 • organizacja sprzedaży reklamy
 • projektowanie kampanii reklamowej
 • praktyki zawodowe

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • prowadzenia kampanii reklamowej,
 • sprzedaży usług reklamowych,
 • organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,
 • stosowania podstawowych środków reklamy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia:

Jako technik organizacji reklamy możesz  podejmować pracę we wszystkich gałęziach  gospodarki np.:

 • w agencjach reklamowych,
 • biurach ogłoszeń,
 • mediach,
 • agencjach,
 • studiach graficznych,
 • drukarniach,
 • specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej