Przykładowe prace uczniów z Technkum architektury krajobrazu

 

Technik architektury krajobrazuurządza, utrzymuje, konserwuje obiekty małej architektury
i elementy wyposażenia  oraz wykonuje prace przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu takie jak: tarasy, schody ogrodowe, nawierzchnie altany, podpory dla roślin . Organizuje
i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich. Zajmuje się utrzymaniem szlaków turystycznych w parkach narodowych i parkach krajobrazowych. Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę
w branży architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu
o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej architektury krajobrazu.

 

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Jako absolwent szkoły będziesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

 • przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobraz,
 • kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobraz, 
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze,

matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka.

 

Przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

 • podstawy architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne w architekturze
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
 • przepisy ruchu drogowego kategorii T

w kształceniu praktycznym:

 • projekty obiektów architektury krajobrazu
 • prace w obiektach architektury krajobrazu 

Możliwości zatrudnienia:

Jako absolwent szkoły będziesz mógł podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Możesz także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Będziesz dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.

Jako absolwent w zawodzie technika architektury krajobrazu zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będziesz do podejmowania pracy:

 • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in.
 • w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 • w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej