Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach. Zawodu tego nauczysz się w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych
i na praktykach zawodowych u pracodawców. By uzyskać tytuł technika informatyka musisz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując pozytywny wynik. Będziesz dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.    

 

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji: 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych urządzeń peryferyjnych 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

 

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk 

Przedmioty ogólne: 

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka.

 

Przedmioty zawodowe: 

w kształceniu teoretycznym: 

·  systemy operacyjne 

·  urządzenia techniki komputerowej 

·  sieci komputerowe 

·  witryny i aplikacje internetowe 

·   systemy baz danych 

·  działalność gospodarcza w branży informatycznej 

·  język angielski zawodowy w branży informatycznej

 

w kształceniu praktycznym: 

·  diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych 

·  administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 

·  projektowanie i montaż lokalnych siei komputerowych 

·  administracja bazami danych 

·  projektowanie aplikacji internetowych 

 

 Jako absolwent technikum informatycznego zdobędziesz następujące umiejętności: 

·  sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi 

·  umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego 

·  umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania 

·  umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe) 

·  umiejętność pracy w sieciach komputerowych 

·  umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania 

·  znajomość podstaw programowania 

 

Możliwości zatrudnienia: 

Jako technik informatyk możesz  podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, m.in.: 

·  punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych) 

·  działy obsługi informatycznej każdej firmy 

·  obsługa i administrowanie sieci komputerowych 

·  działy obsługi graficznej wydawnictw 

·  działy obsługi marketingowej firm 

·  projektowanie i administrowanie stron 

·  własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych 

·  sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej