Te4 small

Te

 

Podanie do technikum wersja do wydruku.

Wypełnione podania prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły.


W 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych


1.    w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
1)    stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
2)    prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
3)    prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
4)    gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
5)    sporządzania biznesplanu


2.    w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
1)    prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2)    sporządzania dokumentacji kadrowej;
3)    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4)    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
5)    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6)    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7)    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE
EKA.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.04.2. Podstawy ekonomii i statystyki
EKA.04.3. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
EKA.04.4. Wykonywanie prac biurowych
EKA.04.5. Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
EKA.04.6. Sporządzanie biznesplanu
EKA.04.7. Język obcy zawodowy
EKA.04.8. Kompetencje personalne i społeczne
EKA.05.9. Organizacja pracy małych zespołówEKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.05.5. Język obcy zawodowy
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może  uzyskać  dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie rachunkowości.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej