Łęczna 01.09.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med s.c. Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej w budynku przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej w roku szkolnym 2021/2022 obejmuje opieką medyczną  uczniów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel - Med s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 r.  o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy ogłoszeń).

 

Gabinet czynny:

Poniedziałek  8.15 - 14.15 
Wtorek 8.15 - 12.00
Środa 8.15 - 14.15
Czwartek 8.15 - 12.00
Piątek 8.15 - 14.15

 

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego, podawane są leki regulowane prawnie. 

Procedury zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID 19 do wglądu w gabinecie.

 

UWAGA - rodzice/opiekunowie uczniów nieletnich oraz uczniowie pełnoletni, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką medyczną w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu w celu podpisania stosownego oświadczenia.

 

Numer telefonu do kontaktu z pielęgniarką szkolną: 503 441 928                                                                                        

logo szko éa innowacji 2017

 


Copyright© Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej