Bronecka Barbara - przewodnicząca

Cyfra Anita - zastępca

Romanek Jolanta - sekretarz

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej