Barbara Bronecka  - przewodnicząca
    Andżelika Pasieczna - zastępca
    Andrzej Foltyn - sekretarz

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej