17 listopada 2023 roku był dniem wyjątkowym, niezapomnianym, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji.
Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, przyjaciół i partnerów Szkoły.
Przebieg Jubileuszu miał kilka odsłon.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 Mszą Świętą w intencji pracowników i absolwentów Szkoły w kościele p.w. św. Barbary w Łęcznej, którą celebrował ksiądz Paweł Grzebalski We mszy uczestniczyło wielu byłych i obecnych pracowników Szkoły, a także absolwenci i uczniowie.

Podniosłość ceremonii podkreśliła obecność w kościele pocztu sztandarowego Szkoły. W oprawę liturgii słowa podczas mszy włączyli się również nauczyciele. Podczas liturgii eucharystycznej przedstawiciele społeczności szkolnej przekazali na ręce księdza Pawła Grzebalskiego dary: zapaloną lampę, kwiaty, wino, wodę oraz hostię.

Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 50-lecia istnienia Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej była uroczysta Gala Jubileuszowa, która odbyła się w auli Szkoły. Rozpoczął ją muzyczny występ uczennicy klasy pierwszej technikum, Agaty Porębskiej która utworem Marka Grechuty, wprowadziła publiczność w liryczny i sentymentalny nastrój. Następnie na scenie pojawili się prowadzący galę – Anna Korszla-Mazurek i Wojciech Wójcicki, którzy w imieniu gospodarza uroczystości, Dyrektora Szkoły, pani Jolanty Jarawki, powitali wszystkich zebranych i zaprosili do wspólnego świętowania jubileuszu. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Szkoły głos zabrała pani Dyrektor, która przypomniała znamienitą przeszłość łęczyńskiego „Jagiellończyka” i podzieliła się swoimi refleksjami związanymi ze Szkołą.

Na widowni nie zabrakło nikogo, kto w jakikolwiek sposób nie zetknąłby się ze Szkołą. Nie zabrakło przede wszystkim jej absolwentów, obecnych uczniów i rodziców, aktualnych i byłych nauczycieli oraz pracowników szkoły, emerytowanej pani dyrektor - pani Kazimiery Wójcickiej oraz poprzednich dyrektorów placówki w osobach: pani Doroty Makary oraz pani Magdaleny Dyndur, lecz również wielu przyjaciół Szkoły – w tym przedstawicieli lokalnych instytucji oraz znamienitych gości, którzy piastują ważne w naszym regionie stanowiska. Podczas gali obecni byli i głos zabrali: Starosta Powiatu Łęczyńskiego – pan Krzysztof Niewiadomski, Lubelski Kurator Oświaty – pani Teresa Misiuk, Dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w latach 1975-2009 - pani Kazimiera Wójcicka, Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Łęcznej oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w latach 2009-2019 – pani Dorota MakaraCzłonek Zarządu Powiatu – pan Piotr Rybak, Prezes Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna – Maciej Grzywa, reprezentant Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka – pani Emilia Salak, pani Barbara Bronecka – absolwentka Szkoły i była Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz pani Andżelika Kowalczyk – obecna Przewodnicząca Rady Rodziców.

Wśród gości uświetniających galę jubileuszową znaleźni się również:
•przedstawiciele instytucji powiatowych: pani Wioleta Wachewicz – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, pani Ewa Siegieda – zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Łęcznej, pan Arkadiusz Biegaj – Przewodniczący Rady Powiatu , pani Agata Dudek – Radna Rady Powiatu;
•przedstawiciele związków zawodowych: pani Wiesława Stec – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej, pani Bogumiła Błaziak – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Łęcznej i pan Artur Brzozowski – Przewodniczący Związku Zawodowego „Kadra” Lubelski Węgiel Bogdanka S. A.;
•przedstawiciele instytucji wspierających i współpracujących ze szkołą: pan Dawid Osowski – Prezes Stowarzyszenia GKS Górnik Łęczna, pani Danuta Grzechnik – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pani Grażyna Paterek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, pani Monika Mikołajewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, pani Ewa Burcon – Kierownik Klubu Senior + w Łęcznej, pani Monika Bogusz – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, pani Anna Cieślińska – Inspektor ds. Kontroli Zarządczej, pan Zbigniew Drzewiecki – Dyrektor Bursy w Łęcznej, pan Bogdan Barbuziński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej, pani Magdalena Żmuda – Prezes Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod Dobrym Adresem”, pani Katarzyna Łoś – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej, pani Elżbieta Brodzik – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, pani Justyna Sawicka – Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie, pani Iwona Sawicka – p. o. Dziennego Domu „Senior” w Jaszczowie;
•dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: pan Grzegorz Lendzion – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna, pan Arkadiusz Dębała – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, pani Magdalena Gajowiak – Dyrektor Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, pani Dorota Zając – Dyrektor Zespołu Szkół w Ludwinie, pan Dariusz Szafranek – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem; pan Piotr Gałat – Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej;
•dyrektorzy szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych współpracujących ze szkołą: pani Małgorzata Fryt – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, pan Sławomir Winiarski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, pani Magdalena Majewska – Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, pani Marlena Samborska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach, pani Monika Nowosad – Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Ludwinie;
•przedstawiciele obecnej i byłej Rady Rodziców: pani Andżelika Kowalczyk i pani Barbara Bronecka;
•księża z Parafii św. Barbary w Łęcznej: ks. Paweł Grzebalski i ks. Paweł Kotowski;
•emerytowani nauczyciele Szkoły: pani Joanna Kowalczyk, pani Halina Czapla, pani Anna Okulicz, pani Halina Zielińska, pani Maria Raciborska, pan Tadeusz Wójcicki, pan Jan Polak wraz z emerytowanymi pracownikami administracji i obsługi: panią Krystyną Gumieniuk, panią Marią Koput.

Organizatorzy uroczystości pamiętali o wszystkich instytucjach, partnerach i przyjaciołach Szkoły, czego wyrazem były wręczone Gościom pamiątki. Podziękowania zostały przekazane również partnerom, dzięki którym możliwa była organizacja obchodów Jubileuszu: Starostwu Powiatowemu w Łęcznej; Związkom Zawodowym: NSZZ Solidarność, Kadra, NZSS Solidarność Lubelski Węgiel; Stowarzyszeniu GKS Górnik Łęczna; Cukierniom: Sama słodycz i Kuźnia; Restauracjom: 30-tka, Pychota, Country; sieci sklepów Lewiatan; kwiaciarni Elżbieta, firmie MIK NET, piekarni Nivpol, panu Maciejowi Saganowi z firmy 509 oraz panu Janowi Bagnoszowi.
Po wystąpieniach Gości wyświetlona została kronika prezentująca historię Szkoły, jej dokonania oraz działania podjęte przez szkolną społeczność w roku jubileuszowym. Dostarczyła ona wielu wzruszeń, wywołała sentyment wśród widzów, a jednocześnie przedstawiła kierunki działań szkoły i jej zaangażowanie w wiele przedsięwzięć
o charakterze powiatowym, lokalnym i ogólnopolskim.

Gala Jubileuszowa uświetniona została Koncertem życzeń w wykonaniu artystów – absolwentów Szkoły: Kingi Szulc, Klaudii Kowal, Arkadii, Jakuba Stasikowskiego, Tomasza Jacha, Michała Grabca. Dzięki ich fantastycznym występom Goście mogli usłyszeć najpiękniejsze utwory polskiej estrady. Recital artystów został nagrodzony gromkimi brawami i wywołał łzę sentymentu w niejednym słuchaczu. Powodem do dumy jest fakt, że wielu spośród wykonawców, dawnych uczniów Jagiellończyka, realizuje się, spełnia marzenia i rozwija swoją karierę muzyczną, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia w skali ogólnopolskiej.

Po koncercie Pani Dyrektor, szklanym dzwonkiem, obwieściła zakończenie gali i zamknięcie pierwszego półwiecza istnienia szkoły.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy zaproszeni udali się na poczęstunek, którego zwieńczeniem był jubileuszowy tort. Goście mogli też obejrzeć foto wystawę, prezentującą 50 lat Jagiellończyka w obiektywie oraz zwiedzić Szkołę i zobaczyć nowoczesne, funkcjonalne pracownie przedmiotowe. Chętnie wpisywano się również do Księgi Pamiątkowej, zapisując się na kolejnych kartach historii Szkoły.

Jubileuszowa gala była wspaniałą okazją do spotkania absolwentów Szkoły z jej dawnymi i obecnymi nauczycielami. Dostarczyła również wielu głębokich wzruszeń zgodnie z przyświecającemu temu wydarzeniu mottem: „Są w życiu miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”.

 • Jubileusz2d
 • jubileusz1
 • jubileusz1a
 • jubileusz1b
 • jubileusz1c
 • jubileusz1d
 • jubileusz1e
 • jubileusz1f
 • jubileusz1g
 • jubileusz1h
 • jubileusz1i
 • jubileusz1j
 • jubileusz1k
 • jubileusz1l
 • jubileusz1m
 • jubileusz2
 • jubileusz2a
 • jubileusz2b
 • jubileusz2c
 • jubileusz2e
 • jubileusz2f
 • jubileusz2g
 • jubileusz2h
 • jubileusz2i
 • jubileusz2j
 • jubileusz2k
 • jubileusz2l
 • jubileusz2m
 • jubileusz2n
 • jubileusz2o
 • jubileusz2p
 • jubileusz2r
 • jubileusz3
 • jubileusz3a
 • jubileusz3b
 • jubileusz3c
 • jubileusz3d
 • jubileusz3e
 • jubileusz3f
 • jubileusz3g
 • jubileusz3h
 • jubileusz3i
 • jubileusz3j
 • jubileusz3k
 • jubileusz3l
 • jubileusz3m
 • jubileusz3n
 • jubileusz3o
 • jubileusz3p
 • jubileusz3r

Simple Image Gallery Extended

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej