Jako absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych. 

KWALIFIKACJE:
K 1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) –  egzamin zdawany na koniec III semestru

Perspektywy zawodowe: Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku BHP obejmuje następujące przedmioty: 

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 


logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej