Fry6 small

Fry

 

Podanie do szkoły branżowej wersja do wydruku.

Wypełnione podania prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Jako absolwent 3-letniej szkoły branżowej o tej specjalności masz przygotowanie do pracy w zakładach i salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom możesz również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach i salonach fryzjerskich.

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:
1)    prowadzenia konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej
2)    doradzenia w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
3)    wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
4)    wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
5)    wykonywania strzyżenia włosów i formowania zarostu;
6)    wykonywania zmiany koloru włosów;
7)    wykonywania stylizacji fryzur.

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE
FRK.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
FRK.01.3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
FRK.01.4. Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur
FRK.01.5. Trwałe odkształcanie włosów
FRK.01.6. Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego
FRK.01.7. Zmiana koloru włosów
FRK.01.8. Język obcy zawodowy
FRK.01.9. Kompetencje personalne i społeczne

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich może uzyskać dyplom zawodowy technik fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

Możesz kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej