erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Do szkoly ponadgimnazjalnej

 • podanie o przyjęcie do Technikum i Szkoły branżowej I stopnia(pobierz)
 • podanie o przyjęcie do Liceum I Ogólnokształcącego (pobierz)
 • 2 fotografie
 • odpis aktu urodzenia (xero)
 • świadectwo z wynikami egzaminu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy technikum i szkoły branżowej I stopnia) 

 

Do szkoły ponadpodstawowej

 • podanie o przyjęcie do Technikum i Szkoły branżowej I stopnia(pobierz)
 • podanie o przyjęcie do Liceum I Ogólnokształcącego (pobierz)
 • 2 fotografie
 • odpis aktu urodzenia (xero)
 • świadectwo z wynikami egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy technikum i szkoły branżowej I stopnia)

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej