erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

"Staże zagraniczne w UE - lepszy start w przyszłość" 2019/2020

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie dla nowego projektu praktyk zawodowych „Staże zagraniczne w UE - lepszy start w przyszłość”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.
Uczniowie kierunków: Technik ekonomista, Technik informatyk, Technik organizacji reklamy oraz Technik budownictwa odbędą dwutygodniowe praktyki w Grecji. Jest to kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu możemy podnosić kwalifikacje naszych uczniów, zapewniając im lepszy start w przyszłość.

 

Projekty zrealizowane:

2018/2019 - Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku

 

 Erasmus +  2019

„Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry”

 "Ziemia Łęczyńska"

 "Wspólnota Łęczyńska"

 Leczna24

 Strona Powiatu Łęczyńskiego

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej