TR4 small

Trek

 

Podanie do technikum wersja do wydruku.

Wypełnione podania prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

Technik reklamy to zawód szeroko profilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucjii firm oraz projektowaniu graficznym.

W 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1.  W zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
1)    przygotowania elementów strategii reklamowej;
2)    przygotowania elementów kreacji reklamowej
3)    produkcji reklamy;
2. W zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
1)    planowania kampanii reklamowej;
2)    organizowania sprzedaży reklamowej; 
3)    realizowania kampanii reklamowej;
4)    badania przekazu reklamowego.

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W  KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

PGF.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
PGF.07.2. Podstawy reklamy
PGF.07.3. Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
PGF.07.4. Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
PGF.07.5. Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
PGF.07.6. Język obcy zawodowy
PGF.07.7. Kompetencje personalne i społeczne 
PGF.07.8. Organizacja pracy małych zespołów
PGF.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
PGF.08.2. Podstawy reklamy
PGF.08.3. Planowanie kampanii reklamowej
PGF.08.4. Realizowanie kampanii reklamowej
PGF.08.5. Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
PGF.08.6. Język obcy zawodowy
PGF.08.7. Kompetencje personalne i społeczne 
PGF.08.8. Organizacja pracy małych zespołów

 

TOR opis2

 Przykładowe prace uczniów Technikum reklamy

 Tor film            Tor projekty

           Film klasy TOR                     Projekty klasy III TOR                          Projekty klasy III TOR

5            1               1

        Logotypy                         Sesja fotograficzna klasy TOR                        Grafiki na płyty CD 

 

Księgi znaku:

Foto Art 1

Foto Art 2

Foto Art 3

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej