TAK2 small

Tak

 

Podanie do technikum wersja do wydruku.

Wypełnione podania prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

Przykładowe prace uczniów z Technkum architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu urządza, utrzymuje, konserwuje obiekty małej architektury i elementy wyposażenia  oraz wykonuje prace przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu takie jak: tarasy, schody ogrodowe, nawierzchnie altany, podpory dla roślin . Organizuje

i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich. Zajmuje się utrzymaniem szlaków turystycznych w parkach narodowych i parkach krajobrazowych. Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę
w branży architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu
o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej architektury krajobrazu.

 

W 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
1)    dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
2)    opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;
3)    urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

 

2. W zakresie kwalifikacji OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu:
1)    dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;
2)    opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;
3)    budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE
OGR.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
OGR.03.2.  Podstawy architektury krajobrazu
OGR.03.3. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin w uprawie sadowniczej, warzywnej i rolniczej
OGR.03.4. Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
OGR.03.5. Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
OGR.03.6. Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.03.7. Język obcy zawodowy
OGR.03.8. Kompetencje personalne i społeczne
OGR.03.9. Organizacja pracy małych zespołów
OGR.04.1. Bezpieczeństwo i  higiena pracy
OGR.04.2. Podstawy architektury krajobrazu
OGR.04.3. Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
OGR.04.4. Opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu
OGR.04.5. Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
OGR.04.6. Język obcy zawodowy
OGR.04.7. Kompetencje personalne i społeczne
OGR.04.8. Organizacja pracy małych zespołów

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej