erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

TOR opis

 Przykładowe prace uczniów Technikum Organizacji Reklamy

 Tor film            Tor projekty

           Film klasy TOR                     Projekty klasy III TOR                          Projekty klasy III TOR

5            1               1

        Logotypy                         Sesja fotograficzna klasy TOR                        Grafiki na płyty CD 

 

Księgi znaku:

Foto Art 1

Foto Art 2

Foto Art 3

 

Technik reklamy to zawód szeroko profilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym.

W 4-letnim i 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1.  W zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
1)    przygotowania elementów strategii reklamowej;
2)    przygotowania elementów kreacji reklamowej
3)    produkcji reklamy;
2. W zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
1)    planowania kampanii reklamowej;
2)    organizowania sprzedaży reklamowej;
3)    realizowania kampanii reklamowej;
4)    badania przekazu reklamowego.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W  KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

PGF.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
PGF.07.2. Podstawy reklamy
PGF.07.3. Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
PGF.07.4. Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
PGF.07.5. Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
PGF.07.6. Język obcy zawodowy
PGF.07.7. Kompetencje personalne i społeczne
PGF.07.8. Organizacja pracy małych zespołów
PGF.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
PGF.08.2. Podstawy reklamy
PGF.08.3. Planowanie kampanii reklamowej
PGF.08.4. Realizowanie kampanii reklamowej
PGF.08.5. Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
PGF.08.6. Język obcy zawodowy
PGF.08.7. Kompetencje personalne i społeczne
PGF.08.8. Organizacja pracy małych zespołów

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej