erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Szczegółowe zasady rekrutacji i kryteria przyjęcia do szkoły

 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:  

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

08.04.2019

08:00

15.05.2019

15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  ponadpodstowowej/ponadgimnazjalnej

21.06.2019

08:00

 

25.06.2019

15:00

Uzupełenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjim oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego

04.07.2019

10:00

 

04.07.2018

10:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

-

do 08.07.2019

14:00

 

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego orygialu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginalu zaświadczenia o wynikach egazminu ośmioklasisty / gimnazjalnego

12.07.2019

12:00

19.07.2019

12:00

 

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019

 

08.08.2019

Postępowanie odwoławcze

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej