Techniki programista 2 min

 

Technik programista to zawód przyszłości, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata. Rozwój nowoczesnych technologii jest nieunikniony, a to oznacza, iż zapotrzebowanie na programistów będzie stale wzrastać. Zawodu tego nauczysz się w pięcioletnim technikum po szkole podstawowej lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców. By uzyskać tytuł technika programisty musisz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując pozytywny wynik. Będziesz dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.  

 

W 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

c) programowania aplikacji internetowych,

d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

2) w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH

W ZAWODZIE:


INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
INF.03.2. Podstawy informatyki
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
INF.03.6.Język obcy zawodowy 
INF.03.7.Kompetencje personalne i społeczne 
INF.03.8. Organizacja pracy małych zespołów

INF.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

INF.04.2. Podstawy informatyki

INF.04.3. Projektowanie oprogramowania

INF.04.4. Programowanie obiektowe

INF.04.5. Programowanie aplikacji desktopowych

INF.04.6. Programowanie aplikacji mobilnych

INF.04.7. Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych

INF.04.8. Testowanie i dokumentowanie aplikacji

INF.04.9. Język obcy zawodowy

INF.04.10. Kompetencje personalne i społeczne

INF.04.11. Organizacja pracy małych zespołów

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO                                            

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej