Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

W tym roku 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Aż troje młodych ludzi z grona wyróżnionych tą nagrodą  jest uczniami z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, a mianowicie są to:
- Kacper Huszaluk – uczeń z klasy II Technikum Informatycznego w ZS im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
- Adrian Walkiewicz – uczeń z klasy 2 I LO im. J. Zamoyskiego w ZS im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
- Helena Walkowska – uczennica z klasy IV Technikum Ekonomicznego w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

 

 

Niestety, z powodu pandemii uczniowie nie mogli uczestniczyć w corocznej uroczystej gali wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, dlatego zostały one przesłane na adresy ich szkół.
Trójce naszych stypendystów Dyplomy wręczała p.o. Dyrektora pani Magdalena Dyndur wraz z gratulacjami  i życzeniami dalszych sukcesów.

Stypendium PRM przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej