Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalił i ogłosił w dniu 24 kwietnia 2020 harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2020r.

Część pisemna egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w dniach 8-10 czerwca o godz. 9.00.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie będzie przeprowadzana.

Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym znajdziecie poniżej.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej