Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w tym roku otrzymało 234 uczniów województwa lubelskiego. W tym uprzywilejowanym gronie spośród uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej znalazły się Klaudia Baryła - uczennica z III klasy LO im. Jana Zamoyskiego oraz Gabriela Staniak z II klasy technikum budownictwa.

Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendiów dla najlepszych uczniów z Lubelszczyzny odbyła się 10 stycznia 2020 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Zgromadzonym na sali stypendystom dyplomy wręczali Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk oraz Wojewoda lubelski pan Lech Sprawka.

 

Na zakończenie uroczystości był czas na wykonywanie wspólnych pamiątkowych zdjęć naszych Stypendystek o w towarzystwie Stypendystów z pozostałych szkół Powiatu Łęczyńskiego, pani Kurator Teresy Misiuk, oraz pani Doroty Makara - Naczelnika Wydziału Obsługi, Szkół i Placówek w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Stypendia przyznawane są na wniosek dyrektorów szkół. Otrzymują je uczniowie placówek, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Z każdego typu szkoły stypendium może dostać tylko jeden uczeń. Musi on uzyskać średnią ocen minimum 4,75 i wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej