Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Nie po to człowiek żyje, żeby się uczyć, ale po to się uczy żeby lepiej żyć - słowa te w dniu 26 kwietnia 2019 r. towarzyszyły tegorocznym absolwentom w trakcie ich uroczystego zakończenia nauki i pożegnania z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Absolwenci klas trzecich LO i czwartych Technikum spotkali się aby wraz z Dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, młodszymi koleżankami i kolegami oraz zaproszonymi gośćmi aby uroczyście zakończyć kolejny z etapów w edukacji i jeden z wielu w życiu.

Pani Dyrektor Dorota Makara w swoim przemówieniu życzyła absolwentom „Jagiellończyka” powodzenia na czekających ich egzaminach maturalnych, by ich wynik był satysfakcjonujący – zarówno dla nich jak i dla szkoły. Ponadto na koniec cytując Małgorzatę Stolarską udzieliła im rady: Dopomóżcie dzisiaj odchodzącym chwilom, by jutro były warte wspomnień.

Kilka słów do Absolwentów skierował Wicestarosta Łęczyński – pan Dawid Kostecki gratulując im przy tym ukończenia dobrej szkoły ponadgimnazjalnej jaką jest „Jagiellończyk”.

Podczas uroczystości zgodnie z tradycją dokonało się przekazanie sztandarów przez poczty z klas najstarszych, pod opiekę nowym składom sztandarowym z młodszych klas technikum i liceum.

Po tej symbolicznej chwili nastąpił kulminacyjny moment całej imprezy na który absolwenci czekali – chwila wręczania świadectw i nagród. Nagrodę Patrona szkoły, wręczaną szczególnie wyróżniającym się absolwentom szkoły przyznano Kindze Wiązek, Kamilowi Sowińskiemu i Michałowi Miturze. Dodatkowo wyróżnieni zostali także ci z grona absolwentów, którzy w ciągu minionych lat aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły udzielając się podczas imprez sportowych oraz osiągnęli wysokie wyniki czytelnicze.

Podczas tej uroczystości głos zabrali również ci, dla których zebraliśmy się tego dnia. Klaudia Styś i Michał Mitura w imieniu absolwentów podziękowali za wspólnie spędzony czas, za trud włożony przez nauczycieli w kilkuletni proces edukacyjno-wychowawczy klas kończących szkołę. Aby dać wyraz wdzięczności absolwenci wręczyli Dyrekcji, panu Wicestaroście i nauczycielom kwiaty.

Tradycyjnie reprezentacja uczniów klas młodszych żegna starszych kolegów przygotowując dla nich krótką część artystyczna. W tym roku uczniowie z klas I TE/TOR, III TB i II LO zaprezentowali krótką scenkę sytuacyjną o charakterze kabaretowym przygotowaną pod opieką pań: Małgorzaty Szram i Anny Korszla-Mazurek. Wzruszenia przysporzyła muzyczna dedykacja w wykonaniu Justyny Wiśniewskiej z klasy II LO. Weroniki.

Zanim klasy rozeszły się do sal na ostatnie spotkanie z wychowawcami uczniowie klas III technikum i II LO wręczyli starszym kolegom i koleżankom drobne prezenty.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej