Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

W ramach realizacji działań z zakresu szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 3 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbyło się spotkanie edukacyjne funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej z uczniami z klas II TI i II TE. Celem spotkania było m.in. usystematyzowanie i zakualizowanie uczniom wiedzy w zakresie kilku ważnych i życiowych tematów.

Przede wszystkim prelegentka omówiła najczęściej występujące formy przestępstw w sieci, ich konsekwencje, zarówno dla ofiary, jak i sprawcy. Nakreśliła, także to jak się zachować w sytuacji doświadczenia przemocy w sieci i gdzie szukać pomocy. Pani policjant w swoim przekazie starała się uzmysłowić młodym ludziom, że umiejętne i zgodne z prawem korzystanie z sieci na pewno nie narazi ich na odpowiedzialność karną, a kulturalne i z poszanowaniem dla innych poruszanie się po sieci jest podstawą korzystania z dobrodziejstwa informacyjnego, jakim jest Internet.

W trakcie prekelekcji uczniowie dowiedzieli się również, że w wieku 17 lat ponoszą już odpowiedzialność prawną za swoje czyny, tak jak osoba dorosła - odpowiadają przed sądem karnym, a nie cywilnym.
Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji wyjaśniła uczniom kim jest funkcjonariusz publiczny i jaka z tego tytułu przysługuje mu ochrona oraz uświadomiła im, że do tego uprzywilejowanego grona zalicza się również nauczyciel. W swojej prelekcji poruszyła też temat posługiwania się mową nienawiści na łamach Internetu i konsekwencji z tego płynących.

W trakcie rozmowy z przedstawicielką prawa w tym dniu młodzież poszerzyła wiedzę o sankcjach prawnych wynikających z posiadania i sprzedawania narkotyków oraz dopalaczy. Podczas spotkania zainaugurowano kampanię o charakterze edukacyjno - profilaktycznym „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych- uzależnienia. Uczniowie obejrzeli spot filmowy nawiązujący do hasła kampanii.

Organizatorem spotkania była pani Monika Mazur – wychowawca klasy II TI.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej